ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ

Θαύμα είναι κάτι το υπερφυσικό. Ανεξάρτητο από τους φυσικούς νόμους, και τις δυνάμεις με τις οποίες ο θεός κυβερνάει τον κόσμο. Σε πολλές περιπτώσεις όπως μας διέσωσε η παράδοση, ύστερα από τις θερμές προσευχές των μοναχών , αποδόθηκαν στη Μονή καταπατηθέντα κτήματα και Ζώα της Μονής , που κατά καιρούς έπαιρναν ζωοκλέφτες, επέστράφησαν στη Μονή αφού ο ίδιος ο Ταξιάρχης είχε παροτρύνει τους ζωοκλέφτες, με θαυμαστό τρόπο(με όνειρο) να αποδώσουν τα ζώα. Και αυτοί συντριμένοι το ομολογούσαν στις αδελφές τις Μονής, κι έδιναν τα κλοπιμαία.(Η μετατροπή του ονείρου σε πραγματικότητα, του ασύλληπτου σε συλληπτό, του ακατανόητου σε κατανοητό, του αδύνατου σε δυνατό, η μετατροπή αυτή , είναι εκείνο που λέμε θαύμα. Με άλλες λέξεις κάθε θαύμα και μια παρουσία της θείας θελήσεως και παντοδυναμίας παρουσίας του .).Γυναίκες στείρες ,που η επιστήμη τους έχει αποθαρρύνει για απόχτηση παιδιού, ύστερα από θερμή πίστη και προσευχή στους Ταξιάρχες, αποκτούν παιδιά, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με το τάμα τους , δίνουν στο παιδί το όνομα των αγγέλων ή το βαπτίζουν στο Μοναστήρι τους. Πολλοί άνθρωποι με ασθένειες πολλές φορές ανίατες τρέχουν στον Ταξιάρχη κάνοντας μετάνοιες στην εικόνα του και παίρνοντας λαδάκι από το καντήλι γιατρεύονται ολοκληρωτικά .Άλλοι διασώζονται θαυματουργικά από κινδύνους εξωτερικούς(π.χ. τροχαία και αεροπορικά δυστυχήματα) μόλις επικαλούνται την χάρη του Ταξιάρχη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε όλοι οι χριστιανοί ιδιαίτερη ευλάβεια στον Ταξιάρχη γιατί είναι εκείνος που αντικρίζει πρώτο η ψυχή μας μόλις αποχωρίζεται από το σώμα μας και μεταφέρει την ψυχή μας στο θρόνο του Θεού. Θα πρέπει λοιπόν να τον παρακαλούμε να έρθει με ιλαρό το πρόσωπο του και να μας βοηθήσει στην Θεία δίκη ενώπιον του ιερού βήματος του Χριστού . Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το κοντάκιο Του:
Μιχαήλ Αρχάγγελε του Χριστού μη έλθεις ως λέων αγριώτατος επέ με μη δε την ψυχή μου αρπάσεις ως στρουθίον εν ώρα του θανάτου συ μη βοήθησον